Com denunciar un crim en línia al Regne Unit

Podeu utilitzar aquest servei per notificar a la policia algun tipus de crim o incident comès al Regne Unit.
Vés al lloc web que es mostra a continuació.
Feu clic al costat per notificar un delicte.
Accepteu les condicions i feu clic a Següent.
Ompliu els formularis de les pàgines i feu clic a SEGUI.
En cas d’emergència, truqueu sempre al 999.
No informeu la propietat perduda en aquest lloc.
No informeu accidents o col·lisions de trànsit en aquest lloc.
No utilitzeu si el delicte és:
  • Seriós.
  • Passant ara.
  • El delinqüent segueix allà o a prop.
  • Algú va veure com es va cometre el crim.
  • Els testimonis han estat deixats al lloc dels fets.
  • La víctima és un nen o una persona gran.
  • El delicte implicava agressions, pèrdues de vida o és de naturalesa sexual.
En cas d’emergència, truqueu sempre al 999.
kingsxipunjab.com © 2020